VÍZIA

NAŠE PROJEKTY

Dlhodobou víziou občianskeho združenia FinBras je vzájomne prepojovať naše existujúce projekty a na ich spoločnom základe budovať ďalšie. Našim primárnym zameraním ostane aj naďalej športová výchova detí a mládeže, popri organizovaní športových podujatí pre dospelých.

V dlhodobom časovom horizonte plánujeme rozšíriť náš záber aj o praktické vzdelávacie projekty, (v spolupráci s PCPR) ako je napr. dopravná výchova na vlastnom, chránenom ihrisku, aby sa naše deti dokázali bezpečne orientovať v čoraz rušnejšej bratislavskej doprave.

Ďakujeme všetkým partnerom a prispievateľom, ktorí nám pomáhajú našu víziu realizovať. V prípade, že Vás naše aktivity zaujali a radi by ste sa medzi nich zaradili, využite prosím možnosť poukázať nám 2% z Vašich daní.

VÍZIA

Dlhodobou víziou občianskeho združenia FinBras je vzájomne prepojovať naše existujúce projekty a na ich spoločnom základe budovať ďalšie. Našim primárnym zameraním ostane aj naďalej športová výchova detí a mládeže, popri organizovaní športových podujatí pre dospelých.

V dlhodobom časovom horizonte plánujeme rozšíriť náš záber aj o praktické vzdelávacie projekty, (v spolupráci s PCPR) ako je napr. dopravná výchova na vlastnom, chránenom ihrisku, aby sa naše deti dokázali bezpečne orientovať v čoraz rušnejšej bratislavskej doprave.

Ďakujeme všetkým partnerom a prispievateľom, ktorí nám pomáhajú našu víziu realizovať. V prípade, že Vás naše aktivity zaujali a radi by ste sa medzi nich zaradili, využite prosím možnosť poukázať nám 2% z Vašich daní.

NAŠE PROJEKTY

PARTNERI:

PARTNERI:

PARTNERI:

Gasin logo
Gasin logo